Algemene voorwaarden

In het kader van ons lidmaatschap van beroepsorganisatie NOAB zijn wij verplicht hun leverings- en betalingsvoorwaarden te hanteren.

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Algemene voorwaarden (96,68 KB)